Dializa

Dializa – delo ledvice, opravljeno za vas

Dializa je postopek, s katerim nadomestimo določen del ledvične funkcije. To zdravljenje lahko nadomesti le nekatere osnovne funkcije zdrave ledvice.

Zdravljenje z dializo skrbi za dve najpomembnejši ledvični funkciji: za odstranjevanje odvečne vode iz telesa in za odstranjevanje odpadnih snovi, ki so se nakopičile v krvi.

Kljub temu zdravljenju pa boste morali prevzeti svoj del odgovornosti za pravilno prehranjevanje, da bodo voda in odpadne snovi na sprejemljivi ravni.

Druge funkcije, na primer vlogo, ki jo imajo ledvice pri tvorjenju rdečih krvničk in ohranjanju moči vaših kosti, urejajo zdravila.

Možnosti dialize – trebušna dializa in hemodializa

Dve glavni obliki dialize sta trebušna dializa in hemodializa. Hemodializa se opravlja zunaj telesa, trebušna pa znotraj.

Pri zdravljenju ledvične bolezni sta učinkoviti obe vrsti dialize. Izbira ene ali druge je odvisna v glavnem od tega, kar vam je ljubše, in od življenjskega sloga, pa tudi od vašega splošnega kliničnega stanja.

Morda je vaše zdravstveno stanje tako, da bi bila ena izbira boljša od druge. Glede tega vam lahko svetuje zdravnik.