Stopnja moje bolezni

Kronična ledvična bolezen (KLB) pomeni, da vaše ledvice ne bodo več delovale tako dobro, kot bi morale za ohranjanje vašega zdravja. To je proces, ki običajno poteka nekaj mesecev ali let. Poteka procesa ni mogoče obrniti. Z zgodnjo diagnozo, s pravim zdravljenjem in z določenimi spremembami načina življenja pa ga je mogoče upočasniti ter v nekaterih primerih tudi zaustaviti. Če imate ledvično bolezen, se poučite o vsem, kar lahko sami naredite v zvezi z njo. S pravilnim zdravljenjem in spremembami življenjskega sloga lahko ostanete zdravi dlje. Da bi zaustavil ali vsaj upočasnil napredovanje bolezni, bo zdravnik z vami tudi tesno sodeloval tako, da bo nadzoroval vzroke za nastanek bolezni.

Pet stopenj kronične ledvične bolezni

KLB je razdeljena v pet bolezenskih stopenj (1–5 KLB). Stopnja 3 KLB je pogosto razdeljena na stopnji 3a in 3b. Zaradi enostavnosti je mogoče stopnje KLB od 1 do 3a poimenovati „zgodnje stopnje“, stopnje od 3b do 5 pa „pozne stopnje“.

Če želite pomoč pri uvajanju pravilnih sprememb v svoje življenje, morate poznati stopnjo svoje bolezni, ki pove, kako daleč je bolezen napredovala. Pet stopenj bolezni je določenih na podlagi hitrosti glomerulne filtracije (HGF). Zato je pomembno, da razumete, za kaj pri HGF gre.

Hitrost glomerulne filtracije (HGF)

Hitrost glomerulne filtracije (HGF) je meritev ledvične funkcije, ki jo je mogoče oceniti z enostavnim krvnim testom za merjenje ravni kreatinina in albumina v krvi ter z upoštevanjem vaše starosti, rase, spola in drugih dejavnikov. S pomočjo HGF lahko zdravnik določi stopnjo bolezni vaših ledvic in načrtuje vaše zdravljenje. Z nižanjem HGF je tveganje za napredovanje bolezni višje. Podatek o tveganju za napredovanje pove, kako verjetno je, da bo KLB napredovala.

Albuminurija

Poleg HGF je lahko pomembna tudi raven albuminurije. Albuminurija pomeni, da je raven beljakovin v vašem urinu nenormalna, kar je lahko zgodnji znak prisotnosti ledvične bolezni in pomeni, da vaše ledvice krvi ne filtrirajo dovolj dobro. Albuminurijo je mogoče zaznati s preprostim urinskim testom s paličico, ki pove, ali je v vašem urinu mogoče najti beljakovine. Višja raven albuminurije pomeni višje tveganje za napredovanje KLB.

Več o stopnji lastne bolezni si oglejte tu:

Zgodnja stopnja

Večina ljudi na zgodnji stopnji skoraj nima simptomov ali pa ima zelo nespecifične, zato je KLB zelo težko odkriti.

Pozna stopnja

Na pozni stopnji KLB (stopnje 3b, 4 in 5) je delovanje vaših ledvic zelo okrnjeno.