Družbena odgovornost

Presaditve ledvic – ključna je primernost

Pri mnogih bolnikih z ledvično boleznijo v zadnjem stadiju je presaditev ledvice prednostna oblika zdravljenja. Vendar se zavedamo, da daljše obdobje dializ pred presaditvijo ledvice pomeni večje tveganje za preživetje bolnika in presajene ledvice.

Zato si prizadevamo, da bolnikom z ledvično boleznijo v zadnjem stadiju ne zagotavljamo samo najboljše oblike dializnega zdravljenja, ampak da sočasno povečamo tudi njihovo primernost za presaditev. To uresničujemo z uporabo smernic za najboljše prakse, s katerimi lahko dosežemo najboljše možno klinično stanje.

Vsi naši zainteresirani bolniki, primerni za presaditev ledvice, bi morali biti na seznamu za presaditev.

Našo odgovornost do bolnikov in drugih interesnih skupin jemljemo zelo resno.

Kampanja »Drugo življenje« na Poljskem

Družba Fresenius Medical Care Poland je uvedla kampanjo, imenovano »Drugo življenje«, ki je namenjena srednješolcem, da bi povečali družbeno sprejemljivost presaditve.

Kampanja dijakom nudi sklope usmerjevalnih in izobraževalnih gradiv, na podlagi katerih lahko razvijejo šolske dejavnosti, ki njihovim sovrstnikom in lokalnim skupnostim pojasnijo presaditev organov.

Do zdaj je v treh izdajah kampanje sodelovalo skoraj 200 šol. Dijaki so razdelili več kot 150.000 obrazcev za darovalce.

Leta 2007 so na Poljskem opazili resno zmanjšanje števila presaditev. V zadnjih letih pa se njihovo število stalno veča. Na to spremembo je zagotovo vplivala kampanja »Drugo življenje«.

Sponzoriran pohod v Združenem kraljestvu

Osebje na sedežu družbe Fresenius Medical Care v Združenem kraljestvu je organiziralo sponzoriran pohod po poteh Teversal v Nottinghamshiru, ki je žal potekal na zelo deževen konec tedna.

Osebju so se pridružile družine in prijatelji, ki so se na pohodu borili z ledenim dežjem, sodro in snegom. Za to izkušnjo, organizirano z namenom boljšega razumevanja ledvične odpovedi, so bili hvaležni vsi udeleženci: bolniki, osebje, družine in prijatelji.

Poleg tega je bil dosežen dober namen: s to in drugimi dejavnostmi, organiziranimi v klinikah in pisarnah po državi, so zbrali več kot 5000 GBP. Poleg zbiranja zelo potrebnih sredstev, ki bodo v Združenem kraljestvu približno 50.000 bolnikom omogočila zdravljenje ledvične odpovedi v zadnjem stadiju, družba Fresenius Medical Care načrtuje pomoč združenju Kidney Research UK pri osveščanju javnosti o ledvični bolezni s poudarkom na tveganjih.

Nacionalni ledvični program na Madžarskem

Nacionalni ledvični program se je začel izvajati spomladi leta 2011 v sodelovanju z madžarskim združenjem za nefrologijo, madžarskim združenjem za presaditve in nevladnimi organizacijami. Cilj nacionalnega ledvičnega programa je zmanjšati pogostnost in resnost ledvične bolezni ter njenih zapletov z obveščanjem in pojasnjevanjem pomena zdravega življenjskega sloga v družbi. Prednostna naloga je posredovanje informacij skupinam z dejavniki tveganja.

V sklopu programa strokovnjaki in bolniki z uspešno prestalo presaditvijo obiskujejo dializne centre, da bi povečali delež bolnikov, vključenih v programe presaditev. To dosegajo s posredovanjem informacij bolnikom, ki so morda primerni za presaditev ledvice, vendar jo zavračajo zaradi psiholoških ali drugih razlogov.