Dokumenti za koordinacijo

S počitniško dializo imate možnost, da zdravljenje opravite v drugih dializnih centrih NephroCare in pri tem svobodno potujete. Ko naročite podporo za koordinacijo, vam centri za koordinacijo počitniške dialize priskrbijo tri vrste dokumentov, ki vam zagotavljajo brezhibno storitev koordinacije.

Obrazec informacij o pacientu in soglasja za uporabo osebnih podatkov opredeljujeta obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov, saj je skladnost s predpisi o zasebnosti za podjetje Fresenius Medical Care zelo pomembna.

Na seznamu centrov za koordinacijo so povzeti vsi centri za koordinacijo počitniške dialize, zato lahko neposredno preverite, kje shranjujejo svoje podatke in kako.

Splošne določbe in pogoji koordinacije počitniškega dializnega zdravljenja vsebujejo vse storitvene dolžnosti naših centrov za koordinacijo počitniške dialize in opredeljujejo vzajemne odgovornosti v celotnem koordinacijskem procesu.

Preden za vas lahko začnemo izvajati storitev koordinacije, naš center za koordinacijo počitniške dialize potrebuje vaš podpis obrazca informacij o pacientu in soglasja za uporabo osebnih podatkov ter splošnih določb in pogojev koordinacije počitniškega dializnega zdravljenja.

Za uspešno podporo koordinacije v okviru centra za počitniško dializo je treba vašo kartoteko prenesti iz vašega domačega centra v center na vaši počitniški destinaciji. Pomembne informacije o zdravljenju in zdravstvene informacije so povzete v naročilu počitniške dialize. Zahtevane informacije vključite s pomočjo vašega nefrologa v domačem centru.

Obrazec informacij o pacientu in soglasje za uporabo osebnih podatkovpdf (105 KB)
Koordinacija počitniškega dializnega zdravljenja Splošne določbe in pogojipdf (100 KB)
Naročilo koordinacije počitniške dializepdf (937 KB)