Naša trajnostnost

Medicinska sestra s tabličnim računalnikom

Število dializnih bolnikov nenehno narašča, kar je izziv za trajnostnost zdravstvenih sistemov, ki skrbijo za te bolnike.

Kako lahko storitve NephroCare prispevajo k trajnostnosti v zdravstvu?

Nenehno si prizadevamo izboljšati zdravstvene izide in sočasno učinkovito izrabljati vire. To poskušamo uresničiti s holističnim sistemom vrednot NephroCare Value System. Sistem NephroCare Value System je naša rešitev za zagotavljanje uravnoteženosti standardiziranih procesov in lokalnega povpraševanja po holističnih ter popolnoma povezanih sistemih ledvične oskrbe.

Zavedamo se naše družbene odgovornosti do naših bolnikov, zaposlenih, interesnih skupin in družbe na splošno.

  • Opolnomočenje osebja krepimo s pomočjo usklajenega delovnega okolja, vključevanjem v organizacijsko in z delom povezano odločanje ter stalnim strokovnim in družbenim razvojem.
  • Prav tako vsakemu bolniku omogočamo ustrezno ledvično oskrbo, pri čemer uporabljamo napredne tehnologije, ki omogočajo najboljše zdravljenje, hkrati pa si vzamemo čas, da prisluhnemo bolnikom, razumemo njihove potrebe in delamo, kar je najboljše za njih – npr. uvedemo vse ukrepe, da bodo kar najbolj primerni za presaditev.
  • V vseh dializnih centrih NephroCare si prizadevamo delovati na okolju prijazen način za zmanjševanje bremena dialize za okolje. Od leta 2009 smo v naših centrih NephroCare dosegli izjemno splošno zmanjšanje nastajanja odpadkov in porabe vode.

Za več informacij o naši predanosti k trajnostnemu razvoju kliknite tukaj.

Povezane teme

Prevzeti odgovornost družbe Fresenius Medical Care, da ustvari življenja vredno prihodnost za ledvične bolnike

Misija in vizija, mednarodno omrežje/možnosti in vrednote podjetja NephroCare, ponudnika storitev družbe Fresenius Medical Care.