Delo v ekipi NephroCare

Multidisciplinarni dializni center

Center za dializo vodi direktor, ki ima specializacijo iz nefrologije, in nadzornik za zdravstveno nego, ki sta odgovorna za vodenje medicinskega osebja in bolničarskega osebja.

Vsako izmeno zdravljenja nadzoruje zdravnik (razen v primeru enote z omejeno nego, angl. Limited Care Unit – LCU), za izvedbo dialize pri 4-6 bolnikih pa je zadolžena nefrološka medicinska sestra, odvisno od stopnje pomoči, ki jo zahtevajo lokalni predpisi. Nefrološkim medicinskim sestram pomagajo zdravstveni pomočniki, odvisno od državnih zahtev. Odvisno od velikosti in lokacije ima lahko center za dializo še dodatno administrativno in tehnično podporno osebje.

Naši nefrologi

so strokovnjaki za motnje elektrolitov, upravljanje kislinsko-bazičnega metabolizma, arterijsko hipertenzijo, avtoimune in presnovne bolezni ter vsakemu od naših pacientov predpišejo specifično terapijo.

Naše medicinske

sestre so strokovnjakinje na področju nefrološke nege in našim pacientom zagotavljajo najboljšo možno oskrbo. S pacienti in njihovimi družinami pogosto zgradijo trajne vezi. Medicinske sestre skrbijo za naše paciente, jih zdravijo, izobražujejo in podpirajo na njihovi poti dialize. Naše medicinske sestre lahko delajo v naših dializnih centrih NephroCare, bolnišnični akutni dializi ali pa na daljavo podpirajo paciente, ki dializo izvajajo doma.

Naši zdravstveni asistenti

delajo tudi neposredno s pacienti in njihovimi družinami. Skupaj z našimi medicinskimi sestrami podpirajo paciente za daljše, boljše in bolj zdravo življenje.

Poleg dializnega zdravljenja NephroCare prav tako zagotavlja multidisciplinarno podporo za tiste dializne paciente, ki potrebujejo poročilo psihologa, dietetika ali socialnega delavca.

Multidisciplinarni mesečni sestanek (klinični pregled) organizira in izvaja zdravstveni direktor z namenom analize splošnih rezultatov in izboljšanja zdravstvenega stanja vsakega posameznega pacienta.

Takšni sestanki izboljšajo komunikacijo in ustvarijo skupno atmosfero ter koordinirajo oskrbo, ki je na voljo v našem dializnem centru.