Pravno obvestilo

Impresum

Izdalo podjetje
Fresenius Medical Care Slovenija  d.o.o., Dobrava 14, 3214 Zreče
Sedež podjetja in podatki iz trgovinskega registra: Bad Homburg, HRB 5748, ID za DDV: DE 812033564
Upravni odbor: Marco Kiene, Arnold Pieper, dr. Olaf Schermeier, Dominik Wehner, Harry de Wit

e-pošta: contact(at)nephrocare.com

Avtorske pravice

Copyright©  Fresenius Medical Care Slovenija  d.o.o. 2000–2016 . Vse pravice pridržane.

Za vsa besedila, slike, grafiko, zvočne datoteke, datoteke za animacijo in video datoteke ter za njihovo ureditev na spletnih mestih podjetja Fresenius Medical Care veljajo avtorske pravice in druga zaščita intelektualne lastnine. Teh predmetov ni dovoljeno kopirati v komercialne namene, jih spreminjati ali ponovno objavljati na drugih mestih. Nekatera spletna mesta podjetja Fresenius Medical Care vsebujejo tudi slike ali druge datoteke, za katere veljajo avtorske pravice njihovih ponudnikov.

Dovoljeno vam je brskanje po tem mestu in reproduciranje izvlečkov s tiskanjem, prenosom na trdi disk in z deljenjem z drugimi, vendar v vseh primerih le za nekomercialne, informativne in zasebne namene.

Blagovne znamke

Če ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke, prikazane na spletnih mestih podjetja Fresenius Medical Care, registrirane v določenih državah, zanje veljajo pravice blagovnih znamk podjetja Fresenius Medical Care, njihov lastnik ali uporabnik po licenci pa so podjetje Fresenius Medical Care in njegove podružnice.

Brez jamstev in zagotovil/vsebina

Podjetje Fresenius Medical Care ponuja te informacije v obliki »v kakršni so« in brez kakršnega koli izrecnega ali implicitnega jamstva, vključno z, vendar ne omejeno na vsa implicitna jamstva o primernosti za prodajo, primernosti za kakršen koli določen namen ali nekršitve. Čeprav so tu ponujene informacije domnevno točne, lahko vsebujejo napake ali netočnosti. Informacije, ki jih vsebuje to mesto, so ponujene v splošne informativne namene in ne predstavljajo poslovnih, zdravstvenih ali drugih strokovnih nasvetov. Za poškodbe ali izgube, ki lahko nastanejo zaradi zanašanja na informacije, ki jih vsebuje to mesto, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Anticipativne izjave

To mesto vsebuje anticipativne izjave, ki temeljijo na mnenjih vodstva podjetja Fresenius Medical Care. Če so besede, kot so »predvidevati«, »verjeti«, »ocenjevati«, »pričakovati«, »nameravati«, »načrtovati« in »napovedovati« na tem mestu uporabljene, so namenjene prepoznavanju anticipativnih izjav. Vključujejo lahko tveganja in negotovosti, vključno s tehnološkim napredkom na področju medicine, povpraševanjem po izdelkih in tržnim sprejemanjem, učinkom gospodarskih pogojev, vplivom konkurenčnih izdelkov in oblikovanjem cen, deviznimi tečaji ter drugimi tveganji. Te anticipativne izjave odražajo trenutna stališča podjetja Fresenius Medical Care, oblikovana glede na prihodnje dogodke in podvržena tveganjem ter negotovostim. Vse te anticipativne izjave temeljijo na ocenah in predpostavkah, ki jih je podalo vodstvo podjetja in za katere se domneva, da so razumne, čeprav so same po sebi negotove in jih je težko napovedovati. Dejanski rezultati ali izkušnje se lahko bistveno razlikujejo od anticipativnih izjav. Podjetje Fresenius Medical Care zavrača odgovornost za kakršen koli namen ali obveznost posodabljanja teh anticipativnih izjav.

Brez licenc

Podjetje Fresenius Medical Care si prizadeva oblikovati inovativno in informativno spletno mesto. Vendar vas vljudno prosimo za razumevanje tega, da mora podjetje Fresenius Medical Care zaščititi svojo intelektualno lastnino, vključno s svojimi patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami. V skladu s tem vas prosimo, da upoštevate dejstvo, da to spletno mesto ne podeljuje nobenega dovoljenja za intelektualno lastnino podjetja Fresenius Medical Care.

Hiperpovezave

Hiperpovezave na našem spletnem mestu niso mišljene kot priporočilo. Ne preverjamo, ali so informacije točne oziroma pravilne. Za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe teh informacij, ne prevzemamo nobene odgovornosti.