Naša zaveza

Zdravnica in bolnica za tabličnim računalnikom
Prizadevanja družbe NephroCare

Dializa ima lahko občuten vpliv na kakovost življenja bolnikov. Zato je eden od naših ciljev podpora bolnikom pri izboljšanju njihovega zdravja, da se lahko še dalje ukvarjajo z vsem, kar jim je pomembno. Kot veliko mednarodno omrežje ponudnikov dialize nudimo dializno nego v različnih državah.

Družba NephroCare si prizadeva:

  • prevzeti odgovornost družbe Fresenius Medical Care, da ustvari življenja vredno prihodnost za ledvične bolnike;
  • podpirati preprečevanje in upočasnitev napredovanja KLB;
  • izboljšati oskrbo ledvičnih bolnikov skladno z nacionalnimi in mednarodnimi smernicami;
  • spodbujati tesno in pregledno sodelovanje med nefrologi, bolnišnicami, splošnimi zdravniki, ponudniki zdravstvene oskrbe in bolniki;
  • bolnikom s kronično ledvično boleznijo omogočiti boljši jutri in pri tem družbo NephroCare uveljaviti kot zanesljivega partnerja za vse udeležence v zdravstvu.

Sistem vrednot družbe NephroCare je naša rešitev k uravnoteženju standardnih procesov in lokalnih zahtev za celovit in v celoti integriran sistem ledvične oskrbe, ki omogoča izbiro najprimernejšega pristopa za posameznega bolnika v celotnem omrežju.

Vključevanje bolnikov

Opolnomočenje bolnikov ima pozitiven vpliv na njihovo čustveno in fizično počutje ter posledično na njihovo vedenje, zadovoljstvo in upoštevanje navodil.

Z bolniki se neprestano posvetujemo, da razumemo, kaj je zanje pomembno in kako jim pomagati pri zdravstvenih temah:

• Uvod v dializo
• Izobraževanje o prehrani
• Nega fistul
• Ohranjanje aktivnosti
• Koordinacija dialize med prazniki

Več informacij je na voljo na delu spletnega mesta za bolnike.

Infrastruktura klinik

Zasnova najboljših kliničnih poti s prilagojenimi postavitvami opreme in prostorov in kakovostnimi dializnimi tekočinami je ključen dejavnik za zagotavljanje standardiziranega zdravljenja v okoljih, ki so usmerjeni na potek dela.

S postavitvijo klinične infrastrukture omogočamo pravilno higieno, varnost in optimiziran nadzor bolnikov.

Zdravljenja, izdelki in zdravila

V družbi NephroCare zagotavljamo optimalno kombinacijo zdravljenja – v centru, doma in v bolnišnicah – ki se prilagaja naši populaciji bolnikov in potrebam zdravstvenega sistema.

Po meri prilagojeno zdravljenje pomeni, da bolnik kar najbolj izkoristi naše izkušnje pri predpisovanju zdravljenja glede na potrebe z izdelki Fresenius Medical Care in kakovostnimi zdravili.

Tako boste vi imeli korist od naših inovativnih izdelkov in tehnologije – vaše dobro počutje in varnost sta naši najvišji prioriteti.

Zdravniki, medicinske sestre in specialisti

Visoko motivirani, usposobljeni in izkušeni zdravniki, medicinske sestre in specialisti so ključnega pomena pri negi ledvičnih bolnikov.

V kliničnem okolju nista pomembna samo tehnologija in medicinsko znanje. Naši strokovnjaki se potrudijo, da vzpostavijo tudi človeško in čustveno povezavo z bolniki.

Glejte možnosti zdravljenja.

Upravljanje kakovosti

S tem zagotavljamo ustrezno integracijo zahtev po kakovosti v naše strukturirane procese.

Temelj našega sistema upravljanja kakovosti so korporativni direktorji, ki podajajo ključne zahteve za procese v organizaciji NephroCare, npr. pri postavljanju standardov za higieno in nadzor okužb, dobro nego z dializo, vodo, koncentrate in dializno tekočino za hemodializo in povezana zdravljenja.

Klinična in operativna učinkovitost

Za zagotavljanje trajnostne in ugodne zdravstvene oskrbe dializne centre upravljajo multidisciplinarne ekipe iz različnih strok.

Orodja za nadzor našim strokovnjakom omogočajo, da merijo doseganje ciljev učinkovitosti. Tako zagotavljamo neprestano izboljševanje.

Klinični informacijski sistem

Brez podatkov ni izboljšav. EuCliD®, lastniški sistem za upravljanje klinike NephroCare, zagotavlja izčrpne informacije o vsakem dializnem zdravljenju in bolniku, s čimer medicinsko osebje v centrih NephroCare omogočajo sprejemanje pravilnih odločitev za izboljšanje zdravljenja posameznega bolnika.

S tem izboljšuje vsakodnevno delo kliničnega osebja in integrira procese v tok zbiranja podatkov.

Z neposrednimi povezavami z dializnimi aparati nadzorni sistem posreduje podatke o bolnikih in medicinske parametre iz dialize v sistem za upravljanje podatkov, ki podatke preveri tudi glede celovitosti in plavzibilnosti.

Ne pozabite:
Podatki se zbirajo ob strogem upoštevanju predpisov o varstvu osebnih podatkov in se shranjujejo anonimno, da bi se preprečila identifikacija posameznih bolnikov.

Povezane teme

Družba Fresenius Medical Care nenehno razvija inovativne koncepte za trajnostno prihodnost.

Misija in vizija, mednarodno omrežje/možnosti in vrednote podjetja NephroCare, ponudnika storitev družbe Fresenius Medical Care.