Delovno mesto medicinske sestre

Nurse working on a dialysis machine
Zakaj izbrati dializo

Odločili ste se za delo na področju dialize ali pa želite spremeniti področje svoje prakse.

Poklicna vrednost

Vstop na poklicno pot dializne medicinske sestre je smiselni način za pridobivanje strokovne vrednosti od samega začetka. V večini držav so dializne medicinske sestre zelo cenjene in iskane – ne samo za izvajanje dialize, temveč tudi za opravljanje drugih negovalnih nalog. Če je dializna medicinska sestra opravila celotno usposabljanje, lahko dela v dializnem okolju skoraj kjer koli na svetu.

Delovne naloge in veščine

Kot dializna medicinska sestra boste lahko uporabili vse svoje veščine na področju zdravstvene nege, kar bo izjemno povečalo vašo usposobljenost za delo z ljudmi. Delali boste v spodbudnem okolju, v katerem vam tehnologija in orodja omogočajo boljše izpolnjevanje ključne vloge pri oskrbi bolnikov.

V dializnih enotah medicinske sestre delajo v skupinah, ki lahko samostojno organizirajo svoje delo.

Podpora pri usposabljanju

V družbi NephroCare verjamemo, da je nenehno izobraževanje zelo pomembno. Vaše usposabljanje se bo začelo prvi dan. V sklopu temeljnega programa za usposabljanje dializnih medicinskih sester (Fundamental Dialysis Nursing Training Programme, ki ga je akreditirala organizacija EDTNA/ERCA) vam bomo dodelili mentorja, ki vas bo usmerjal v prvih treh mesecih in vam tudi pozneje nudil podporo. Imeli boste veliko praktičnega usposabljanja in teoretičnih tečajev, s čimer boste nadgradili svoje znanje in izkušnje. Z napredovanjem boste izobraževanje nadaljevali z ustreznimi usposabljanji.

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Delo v dializni enoti vam omogoča optimalno organizacijo družinskega življenja. Delali boste v predvidljivem izmenskem sistemu, ki omogoča precej večjo fleksibilnost urnika v primerjavi z drugimi delovnimi mesti za medicinske sestre. Ob nedeljah in ponoči se ne dela.

Delo v skupini

Večina osebja v dializni enoti so medicinske sestre, zato se zanašajo druga na drugo in si po potrebi pomagajo. Dializne medicinske sestre prav tako sodelujejo z drugimi strokovnjaki, ki so del dializne enote, na primer z zdravniki, psihologi, socialnimi delavci in nutricionisti. Resnično prava multidisciplinarna skupina.

Vpliv na življenja bolnikov

Spoznali boste svoje bolnike in skrbeli zanje, kar ustvarja dolgotrajne odnose. Postali jim boste pomembni, zato boste lahko veliko prispevali k njihovemu dobremu počutju. Prav tako boste videli rezultate dobre nege, ki jo nudite.

Zakaj izbrati družbo NephroCare?

Trenutno delate na področju dialize in iščete nove izzive

Podpora pri usposabljanju

V družbi NephroCare verjamemo, da je nenehno izobraževanje zelo pomembno. Vaše usposabljanje se bo začelo prvi dan. V sklopu temeljnega programa za usposabljanje dializnih medicinskih sester (Fundamental Dialysis Nursing Training Programme, ki ga je akreditirala organizacija EDTNA/ERCA) vam bomo dodelili mentorja, ki vas bo usmerjal v prvih treh mesecih in vam tudi pozneje nudil podporo. Imeli boste veliko praktičnega usposabljanja in teoretičnih tečajev, s čimer boste nadgradili svoje znanje in izkušnje. Z napredovanjem boste izobraževanje nadaljevali z ustreznimi usposabljanji.

Kakovost in varnost

Kot zelo izkušen ponudnik dialize imamo dobro uveljavljene postopke in standarde. Od samega začetka boste delali v dobro organiziranem okolju.

Kombinacija standardov NephroCare za dobro dializno oskrbo, higiene in nadzora okužb in postopkov, ki opisujejo, kako doseči najboljšo prakso na teh področjih, so ključne smernice pri zagotavljanju kakovosti oskrbe, ki omogočajo varnejše dializne enote za naše bolnike in zaposlene.

Delovno okolje

Klinike NephroCare so izjemno usklajena delovna okolja, od arhitekturnih standardov, ki se nanašajo na prostor in organizacijo dializne enote. To dobro organizirano in udobno okolje delovanja vam bo koristilo.

Naša dejavnost temelji na standardiziranih postopkih, jasnih vlogah in odlični organizaciji izmenskega sistema dela ter nalog. V našem okolju se boste počutili dobrodošli.

Poklicni razvoj

V družbi NephroCare se lahko poklicno razvijete na mnogo načinov. Specializirate se lahko za upravljanje podatkov in kakovosti, higieno, usposabljanje in mentorstvo, prav tako pa lahko napredujete po hierarhični lestvici v svojem dializnem centru ter na položajih na sedežu družbe. Večino vlog upravljanja bolniške nege izvajajo medicinske sestre, ki smo jih izbrali iz naših klinik. Če se kadar koli odločite za zamenjavo službe, so izkušnje v družbi NephroCare izjemno dobra poklicna referenca.

Vključevanje v znanstveno skupnost

Verjamemo, da morajo vse medicinske sestre deliti strokovno znanje in sodelovati pri znanstvenem napredku v tem poklicu. Zato podpiramo sodelovanje vseh naših medicinskih sester, ki so dejavno vključene v znanstvene dejavnosti, na mednarodnih konferencah EDTNA/ERCA. Če ste že sodelovali na kongresu, ste verjetno že opazili naše plakate in seje.

Povezane teme

Misija in vizija, mednarodno omrežje/možnosti in vrednote podjetja NephroCare, ponudnika storitev družbe Fresenius Medical Care.

Na naslednjih straneh boste našli osebna mnenja o izkušnji z delom v družbi NephroCare.