NEFRODIAL D.O.O. - Celje

NEFROLOŠKA AMBULANTA

V dializnih centrih Nefrodial izvajamo nefrološke prve in kontrolne preglede.

Naročanje na nefrološki prvi ali kontrolni pregled:

osebno ali po telefonu na telefonsko številko 03/425 04 50

po elektronski pošti: musicelje1@freseniusmedicalcare.com

po pošti na naslov: Nefrodial d.o.o., Kersnikova cesta 29, 3000 Celje

preko eNaročanja

Delovni čas amubulate: torek 7:00 - 13:30, po dogovoru

Ambulanto izvajata:  Gabrijela Damevska Kaučič, dr. med., spec. int. med. in Marija Cerovšek Koberski, dr. med., spec. int. med.

Odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama: Renata Ovčar, Lucija Razboršek

Čakalna doba po posamezni stopnji nujnosti: v predvidenih zakonskih okvirih.

Ostala pomemba obvestila: bolnik za pregled potrebuje kartico zdravstvenega zavarovanja oz. ustrezno dokazilo o zavarovanju, napotnico, aktualno medicinsko dokumentacijo.

Odgovorna oseba, pri kateri lahko vložite prvo zahtevo o kršitvi bolnikovih pravic: Zastopnik pacientovih pravic

ČAKALNA DOBA

Prvi prosti termini za prvi nefrološki pregled po posameznih stopnjah nujnosti

ZELO HITRO: 11.03.2025

HITRO: 20.05.2025

REDNO: 10.06.2025