NEFRODIAL D.O.O. - Črnuče

NEFROLOŠKA AMBULANTA

V enoti Nefrodial Črnuče zaradi objektivnih razlogov ne sprejemamo prvih nefroloških pregledov.

Delovni čas ambulante: po dogovoru.

Ambulanto izvajata: Natalija Kunc Rešek, dr. med., spec. int. med. in Vika Pongračič, dr. med., spec. int. med.

Odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama: Barbara Marn, Vesna Žitnik

Vse informacije glede nefrološke ambulante dobite na telefonski številki: +386 (0)1 589 72 11 ali preko elektronske pošte: musicrnuce1@freseniusmedicalcare.com

Čakalna doba po posamezni stopnji nujnosti: v predvidenih zakonskih okvirih.

Ostala pomemba obvestila: bolnik za pregled potrebuje kartico zdravstvenega zavarovanja oz. ustrezno dokazilo o zavarovanju, napotnico, aktualno medicinsko dokumentacijo.

Odgovorna oseba, pri kateri lahko vložite prvo zahtevo o kršitvi bolnikovih pravic: Zastopnik pacientovih pravic