NEFRODIAL D.O.O. - Krško

NEFROLOŠKA AMBULANTA

V dializnih centrih Nefrodial izvajamo nefrološke prve in kontrolne preglede.

Naročanje na nefrološki prvi ali kontrolni pregled:

osebno vsak dan od ponedeljeka do petka od 8.00 do 14.00 ure

po telefonu na telefonsko številko 07/490 42 50

po elektronski pošti: musikrsko1@freseniusmedicalcare.com

po pošti na naslov: Nefrodial d.o.o., Leskovška cesta 29, 8270 Krško

preko eNaročanja

Delovni čas ambulante: sreda (po urniku) od 7.00 do 11.00 ure. 

Ambulanto izvajata Reina Dovč Dimec, dr. med., spec. int. med.  in Mateja Globokar, dr. med., spec. int. med. in nefrologije.

Odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama: Aleksandra Župevc, Mojca Pirc

Čakalna doba po posamezni stopnji nujnosti: v predvidenih zakonskih okvirih.

Ostala pomemba obvestila: bolnik za pregled potrebuje kartico zdravstvenega zavarovanja oz. ustrezno dokazilo o zavarovanju, napotnico, aktualno medicinsko dokumentacijo.

Odgovorna oseba, pri kateri lahko vložite prvo zahtevo o kršitvi bolnikovih pravic: Zastopnik pacientovih pravic

ČAKALNA DOBA

Prvi prosti termini za prvi nefrološki pregled po posameznih stopnjah nujnosti

ZELO HITRO: 13.11.2024

HITRO: 19.03.2025

REDNO: 02.04.2025