NEFRODIAL D.O.O.- Naklo

NEFROLOŠKA AMBULANTA

V DC Naklo zaradi objektivnih razlogov ne sprejemamo prvih nefroloških pregledov. 

Delovni čas ambulante: po dogovoru

Ambulanto izvajata dr. Senka Černe, dr. med., spec. int. med. in Ana Travar, dr. med., spec. int. med.

Odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama: Andreja Druškovič, Darja Čarman

Čakalna doba po posamezni stopnji nujnosti: v predvidenih zakonskih okvirih.

Ostala pomemba obvestila: bolnik za pregled potrebuje kartico zdravstvenega zavarovanja oz. ustrezno dokazilo o zavarovanju, napotnico, aktualno medicinsko dokumentacijo.

Odgovorna oseba, pri kateri lahko vložite prvo zahtevo o kršitvi bolnikovih pravic: Zastopnik pacientovih pravic