Delo v skupini v dializni enoti

Multidisciplinarni dializni center

Center za dializo vodi direktor, ki ima specializacijo iz nefrologije, in nadzornik za zdravstveno nego, ki sta odgovorna za vodenje medicinskega osebja in bolničarskega osebja.

Vsako izmeno zdravljenja nadzoruje zdravnik (razen v primeru enote z omejeno nego, angl. Limited Care Unit – LCU), za izvedbo dialize pri 4-6 bolnikih pa je zadolžena nefrološka medicinska sestra, odvisno od stopnje pomoči, ki jo zahtevajo lokalni predpisi. Nefrološkim medicinskim sestram pomagajo zdravstveni pomočniki, odvisno od državnih zahtev. Odvisno od velikosti in lokacije ima lahko center za dializo še dodatno administrativno in tehnično podporno osebje.

Medicinski direktor organizira multidisciplinarni mesečni sestanek (klinični pregled) za analiziranje splošnih rezultatov in izboljšanje zdravstvenega stanja posameznih bolnikov. Taki sestanki izboljšujejo komunikacijo in ustvarijo atmosfero skupnosti pri negovalni ekipi v dializnem centru.

Poleg zdravljenja z dializo družba NephroCare zagotavlja tudi multidisciplinarno podporo bolnikom na dializi, ki potrebujejo izvide psihologa, dietetika ali socialnega delavca.