V zakulisju: dan v življenju medicinske sestre

headnurse and dialysis machine

Bolniki so dobro seznanjeni z dogodki med ciklom hemodialize v centru NephroCare – vsaj z njihovega stališča.

Toda kaj se dogaja v zakulisju, preden zjutraj prispe prvi bolnik in ko zvečer odide zadnji bolnik? Agnes Szekeres, glavna medicinska sestra v centru NephroCare v Ceglédu, na Madžarskem, nam je predstavila delovni dan medicinskih sester v centru.

Ob 5.00 – zgodnji začetek

Za člane osebja klinike se delovni dan začne precej pred prihodom bolnikov. Ob prvem svitu, ob 5.00, začnejo prihajati prvi člani osebja. Večini k dobremu začetku dneva pomaga skodelica vroče kave. To je tudi priložnost za kratek posvet o dogodkih prejšnjega dneva in pregled dnevnega urnika.

Od 5.00 do 5.50 – priprava

Jutranja izmena začne delati z bolniki ob 6.00. Naša ekipa ima malo časa, da vse ustrezno pripravi, tako da ob prihodu bolnikov vse poteka gladko. Naš dnevni seznam opravil:

 • Vklopi vodo in centralni dovodni sistem.
 • Preveri kakovost in trdoto vode, izvedi preiskavo klora in odčitaj vodomer.
 • Vklopi in preveri dializne sisteme, preveri preostanek dezinfekcijskega sredstva s testnim lističem.
 • Napelji in napolni krvne linije, dializatorje. Pripravi vse materiale za zdravljenje. Pripravi heparin, prilagojen posameznim bolnikom.
 • Ločeno pripravi priključne materiale za bolnike s centralnim venskim katetrom ali arteriovensko fistulo.
 • Pripravi dezinfekcijske raztopine za površine in uporabljene instrumente.

Od 5.40 do 5.50 – prihod zdravnikov in bolnikov

Od zdaj naprej je naše delo vidno bolnikom. Vsak cikel dialize začnemo z merjenjem bolnikove telesne mase in izpiranjem njegove fistule z milom in vodo. Potem jih vodimo do rezervirane dializne postaje.

Od 6.00 do 22.30 – izvajanje dialize

Naše standardno zdravljenje je postdilucijska online hemodiafiltracija, ki traja 250–270 minut. V tem času je naša najpomembnejša naloga spremljanje bolnikov in najboljše možno zdravljenje brez težav.

Naše medicinske sestre si pri delu zelo prizadevajo poskrbeti za vsakega bolnika ter jim nameniti pozornost in čas glede na individualne potrebe. Če čas to omogoča, medicinske sestre pripravijo orodja in materiale za zaključek cikla zdravljenja ter se pripravijo na sprejem naslednje skupine bolnikov.

Natrpan dan

Kadar naše osebje ne skrbi za bolnike, mora opraviti vrsto drugih vsakdanjih nalog, kot so:

 • vnašanje podatkov v Evropsko zbirko kliničnih podatkov (EuCliD);
 • načrtovanje časovnih razporedov zdravstvenih pregledov za naše bolnike in bolnike, ki bodo dodani na čakalni seznam za presaditev;
 • načrtovanje laboratorijskih preiskav, odvzem krvi in priprava testnih epruvet; vnos rezultatov preiskav v zbirko EuCliD;
 • izpolnjevanje dokumentov za dnevno kontrolo kakovosti in okoljsko zaščito;
 • izvajanje posvetov glede prehrane, pogovori z bolniki in psihološka podpora, kadar je potrebna;
 • organizacija zdravljenja bolnikov v enoti za intenzivno nego;
 • shranjevanje in razdeljevanje eritropoetina ter spremljanje njegove uporabe.

Ob 11.30 – konec dopoldanskega dela

Jutra je hitro konec. Ko se poslovimo od prve skupine bolnikov, že poteka kemično razkuževanje notranjosti dializnih sistemov. Kmalu začnemo s površinskim razkuževanjem. Sledi: ravnanje z nevarnimi odpadki, njihov transport in shranjevanje. Na koncu terapevtsko sobo predamo čistilnemu osebju.

Od 11.30 do 12.15 – odmor in načrtovanje časovnega razporeda

Preden se celoten proces začne znova z novimi bolniki, imajo naše medicinske sestre znova kratek odmor, med katerim si privoščijo zasluženo skodelico kave. Ta čas prav tako uporabijo za načrtovanje časovnega razporeda in urejanje tedenskega prevoza bolnikov, kar se lahko spreminja iz dneva v dan. Ker so mnogi bolniki na dializi še vedno v službi, urnik dialize pogosto prilagodimo tako, da ustreza njihovemu delovnemu urniku. To je težavno, vendar vedno najdemo rešitev. Ko prejmemo prošnje za počitniško dializo, jih obdelamo in vzdržujemo redne stike z drugimi dializnimi centri.

Zagotavljanje najvišje kakovosti

Z rednim sodelovanjem na usposabljanjih in elektronskih tečajih lahko naloge opravljamo z najvišjo možno spretnostjo in delujemo skladno z najnovejšimi standardi bolnišnične nege. Kakovost oskrbe, ki jo nudimo bolnikom, se redno spremlja z revizijami, inšpekcijami, ki jih izvaja glavna medicinska sestra družbe Fresenius Medical Care v določeni državi, ter preverjanji, ki jih opravljajo regulativne agencije. Naš cilj je ves čas zadovoljevati vse potrebe.

Del večje skupine

Z bolnikovega stališča je morda videti, da naše osebje na oddelku samostojno izvaja dializno zdravljenje. Vendar je to daleč od resnice. Brez našega administratorja, vodje tehničnega vzdrževanja, tehnikov in računalniškega oddelka naš center ne bi mogel odpreti svojih vrat. Naročati je treba orodja, materiale in koncentrate za zdravljenje ter jih pravilno shranjevati. Aparate in prostore je treba vzdrževati in jih po potrebi popraviti. Naš računalniški sistem omogoča točno in hitro vnašanje podatkov.

Naše delo traja do 22.00 ure, ob koncu dneva pa se začnemo pripravljati na naslednji dan. Pri vsem tem nas povezuje skupinsko delo – omogoča nam, da bolnikom nudimo oskrbo najvišje kakovosti.